foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 III Bieg Orłana pod Patronatem Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka - 26 maja 2018 r. Kąpielisko w Przemkowie

Burmistrz Przemkowa informuje o  wydłużeniu terminu do składania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Przemków w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Oferty należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie, w terminie do dnia 29.06.2018 r. do godz. 12.00.

Pozostałe warunki składania ofert nie ulegają zmianie.

12 maja 2018 r. w Parku Miejskim odbył się III Przegląd Zespołów i Kapel Ludowych "Maj na ludowo". Gospodarzem imprezy był Burmistrz Przemkowa Pan Jerzy Szczupak.

18 maja 2018 roku w godzinach 13.00-15.00 odbędzie się przejazd XXVI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "BAŁTYK-KARKONOSZE TOUR", którego III etap częściowo będzie przebiegać przez Gminę Przemków...

Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Przemków przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Podkategorie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.