foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

INFORMACJA O ZMIANIE NAZWY ULICY

10 Lutego w Przemkowie

Szanowni Mieszkańcy ulicy 10 Lutego!

Informuję, że od dnia 9 marca 2018 r. zacznie obowiązywać nowa nazwy ulicy, wprowadzona Zarządzeniem zastępczym nr NK-N.4131.113.3.2017.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

Zmieniona została dotychczasowa nazwa ulicy:

- ulica „10 Lutego” na ulicę „Powstańców Styczniowych”


  • Zmiana nazwy ulicy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową tj. dowody osobiste, prawa jazdy i inne dokumenty zachowają ważność, a ich wymiana nie będzie wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu.

  • Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Przemkowie dokona zmian nazw ulic w adresach zameldowania.

  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą zgłosić zmianę adresu poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim w Przemkowie wniosku o zmianę wpisu w CEIDG.

  • Zmiana dotyczy nazw ulic, numeracja porządkowa budynków pozostaje bez zmian.

  • O zmianie nazw ulic zostaną powiadomione następujące instytucje: Ewidencja ludności Urzędu Miejskiego w Przemkowie, Starostwo Powiatowe w Polkowicach, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Urząd Pocztowy w Przemkowie oraz Posterunek Policji w Przemkowie w celu wprowadzenia zmian nazw ulic w ewidencjach i rejestrach, w tym m.in. w ewidencji gruntów i budynków.

Proszę również o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwej nazwy ulicy podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.

 

BURMISTRZ

Jerzy Szczupak

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.