foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

W niedzielę, 22 marca, z inicjatywy Rady Sołeckiej w Piotrowicach, już raz piąty odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną i najsmaczniejszego Wielkanocnego Mazurka.

Tego dnia świetlica wiejska była przepełniona po brzegi, Z zaproszonych gości przybyli: Proboszcz parafii prawosławnej pw. Michała Archanioła ks. Igor Popowicz, Proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ks. Krzysztof Mrukowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie Janusz Matuszak, Radni Rady Miejskiej w Przemkowie, Radna Rady Powiatu Polkowickiego Wanda Żuchowska, reprezentujący Burmistrza Przemkowa Sekretarz Gminy Leszek Frąckowiak, Sołtysi Gminy Przemków, Nadleśniczy Nadleśnictwa Przemków Bogusław Stankiewicz oraz dyrektor Przemkowskiego Ośrodka Kultury Bogumiła Ornatowska – Cichoszewska. Program artystyczny przygotowały dzieci ze świetlic w Wysokiej i Piotrowicach oraz zespół Marzenie ze Szklarek. Następnie jury w składzie: Wanda Żuchowska, Leszek Frąckowiak i Janusz Matuszak dokonało oceny walorów plastycznych, estetycznych i smakowych prezentowanych rękodzieł i ustaliło następujące wyniki: najpiękniejszą palmę wykonano w Szklarkach, drugie miejsce przypadło Piotrowicom, trzecie Wilkocinowi, czwarte ex aequo Jakubowowi Lubińskiemu i Wysokiej. Najsmaczniejszego mazurka upieczono w Piotrowicach, kolejne miejsca zajęło Jakubowo Lubińskie, Wilkocin i Szklarki. Organizatorzy konkursu pragną serdecznie podziękować jego sponsorom: Nadleśnictwu Przemków, Burmistrzowi Przemkowa, Wandzie Żuchowskiej, Dorocie i Andrzejowi Golonko, firmie „Zielony Gabinet” oraz radnym: Irenie Kawie, Annie Łukawie, Irenie Orłowskiej, Piotrowi Drewniakowi, Aleksandrowi Rozkocha, Waldemarowi Urbaniakowi, Jerzemu Wandyczowi oraz Andrzejowi Wantuchowi. Partnerem konkursu był Przemkowski Ośrodek Kultury.

Zdjęcia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.