foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Działając na podstawie uchwały nr L/332/10 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2010 nr 227 poz. 3744) 

BURMISTRZ PRZEMKOWA OGŁASZA ROZPOCZĘCIE KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH PROJEKTU AKTU NORMATYWNEGO

  

Przedmiot konsultacji:

 

poznanie opinii zainteresowanych podmiotów na temat projektu uchwały

 

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

 

 

 

Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

 

1. Data rozpoczęcia konsultacji: 03.04.2015 r.
2. Data zakończenia konsultacji: 22.04.2015 r.

 

 

 

Dostępność aktu:

 

Projekt uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej www.przemkow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemków (w zakładce Organizacje Pozarządowe) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

  

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

 

- otwartego spotkania zwanego spotkaniem konsultacyjno-informacyjnym, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2015 r. o godz. 1700 w sali nr 27 Urzędu Miejskiego w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25.

 

- ankiety elektronicznej dostępnej na stronie www.przemków@.pl oraz na stronie bip.przemkow.npc.pl (w zakładce Organizacje Pozarządowe).

 

 

 

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można wyrażać poprzez wypełnienie
i przesłanie załączonej ankiety
:

 

* elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

* pisemnie na adres: Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25,
59-170 Przemków

 

* osobiście w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25,
59-170 Przemków

 

Na kopercie lub w tytule e-maila proszę wpisać: „KONSULTACJE UCHWAŁY O INICJATYWIE LOKALNEJ”.

 

 

 

Termin nadsyłania uwag i opinii:

 

21 kwietnia 2015 r.

  

Informacja o wynikach konsultacji zostanie przedstawiona w ciągu 30 dni dni od daty ich zakończenia poprzez zamieszczenie jej na stronie www.przemkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemków.

 

Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, pok. nr 20 lub pod tel. 76 8320 478.

- Wyniki konsultacji

- Ankieta 1

- Ankieta 2

- Ankieta 3

- Projekt uchwały

- Ankieta - wersja do druku

- Ankieta - wersja edytowalna

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.