foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jarmarak Bożonarodzeniowy. Zapraszamy 17 grudnia 2017 r. do Przemkowskiego Ośrodka Kultury!

Grupa nieformlana "Logicznie myślący" oraz Zespół Szkół w Przemkowie zapraszają na turniej gier logiczno-matematycznych - 18 grudnia 2017 r. Przemkowski Ośrodek Kultury godz. 10.00.

  Z okazji barbórkowego święta pragniemy złożyć wszystkim Górnikom, Pracownikom Kopalni i ich Rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej
i niebezpiecznej pracy.
Niech Święta Barbara nieustannie otacza Was i Wasze Rodziny opieką, zapewniając poczucie bezpieczeństwa, komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego.

                      Janusz Matuszak                                                Jerzy Szczupak

     Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie                     Burmistrz Przemkowa

Zawarcie małżeństwa to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka. Złożona przysięga zobowiązuje do bycia ze sobą na dobre i na złe, w zdrowiu i chorobie, chociaż przeciwności w życiu bywa wiele: i tych rodzinnych i materialnych, a często i zdrowotnych. Jednak, jak widać: jest to możliwe…To wielki dar od losu móc przeżyć wspólnie ze współmałżonkiem 50 lat. Żywym tego dowodem byli Jubilaci, którzy 17 listopada 2017 roku świętowali w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przemkowie swoje „Złote Gody”.

Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień zatwierdziła listę laureatów tegorocznego konkursu stypendialnego "zDolny Śląsk". Z powiatu polkowickiego Stypendium „zDolny Śląsk” otrzymało tylko dwoje uczniów. Wśród nich po raz drugi z rzędu Laureatem Stypendium „zDolny Śląsk” wśród uczniów szkół podstawowych został Michał Dźwigaj, którego nagrodzono za osiągnięcia naukowe.

Przy okazji remontu chodnika na ul. Kościuszki, Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podjął decyzję o wymianie ogrodzenie przy Szkole Podstawowej Nr 1. Dotychczasowe ogrodzenie istniało od początku wybudowania placówki.

  W dniach 22-29 października rozegrane zostały III Igrzyska Szkolne w szachach klasycznych w miejscowości Drzonków w województwie lubuskim - pierwszy krok do mistrzostwa. W dwóch grupach rywalizowało 110 zawodników z całej Polski.

Zakończono realizację projektu pn. Rewitalizacja centrum Przemkowa poprzez remont chodników - etap II obejmujący ulice Nową, Ratuszową, Plac Kościelny i część ulicy Kościuszki”. W lipcu 2017 r. Burmistrza Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał umowę o udzielenie Gminie Przemków dotacji celowej w kwocie 150 000,00 zł w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) na dzień 30.11.2017 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 10.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

W sobotę, 25 listopada, odbędą się kościele p.w. W.N.M.P w Przemkowie Zaduszki Strażackie. Plan zaduszek: godz. 15.00 – różaniec, godz. 15.30 – msza św. za zmarłych strażaków.

Podkategorie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.