foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 Ponad 32,9 mln zł w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mogą otrzymać inwestycje  na budowę, przebudowę  jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji. Dolnośląska Instytucja Pośrednicza ogłosiła konkurs na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 - Gospodarka niskoemisyjna.

Rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”. Jak co roku adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami.

URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

(zatrudnienie od 15.01.2018 r.)

Podinspektor w Referacie Usług Wspólnych

herb -RM.jpg

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) na dzień 28.12.2017 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 10.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Ogłaszamy konsultacje społeczne projektu dokumentu  pt. "Program Gospodarki Niskoemisynej dla Gminy Przemków na lata 2017-2020". Termin składania wniosków lub uwag upływa 10 stycznia 2018 r.

Odwołanie sesji Rady Miejskiej w Przemkowie

Uprzejmie zawiadamiam, że w związku z informacją z Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o nie wydaniu, niezbędnej w procedowaniu uchwały budżetowej, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu Gminy Przemków na 2018 rok przed terminem sesji, odwołuję zwołaną na dzień 21.12.2017 r. (czwartek) sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

 Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

Podkategorie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.