foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

(zatrudnienie od 15.01.2018 r.)

Podinspektor w Referacie Usług Wspólnych

herb -RM.jpg

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) na dzień 28.12.2017 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 10.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Ogłaszamy konsultacje społeczne projektu dokumentu  pt. "Program Gospodarki Niskoemisynej dla Gminy Przemków na lata 2017-2020". Termin składania wniosków lub uwag upływa 10 stycznia 2018 r.

Odwołanie sesji Rady Miejskiej w Przemkowie

Uprzejmie zawiadamiam, że w związku z informacją z Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o nie wydaniu, niezbędnej w procedowaniu uchwały budżetowej, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu Gminy Przemków na 2018 rok przed terminem sesji, odwołuję zwołaną na dzień 21.12.2017 r. (czwartek) sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

 Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

Przedstawiamy sylwetki wszystkich dzielnicowych z terenu powiatu polkowickiego. Nasi dzielnicowi biorą udział w pierwszym dolnośląskim plebiscycie na najpopularniejszego dzielnicowego, który honorowym patronatem objął Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak. W plebiscycie udział bierze blisko 600 dzielnicowych z terenu całego województwa. Partnerem medialnym przedsięwzięcia, które wpisuje się w program „Dzielnicowy bliżej nas”, są Gazeta Wrocławska i Telewizja Echo24. Głosowanie na dzielnicowych odbywa się za pomocą sms-ów. Część uzyskanych z nich środków zostanie przeznaczona dla rodziny poległego na służbie policjanta.

Drużyna szachowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie w składzie Adrian Tarawski, Michał Dźwigaj, Michał Marciniak i Katarzyna Zielonka po wicemistrzostwie powiatu awansowała do półfinału wojewódzkiego strefy legnickiej.

Podkategorie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.